Capital Bank | Financial Inovation

Капитал Банка со нова услуга Брз онлајн кредит

6

Фев. / 2017Капитал Банка АД Скопје во чекор со современото банкарство ја промовираше новата апликација креирана за онлајн аплицирање за кредит.

Стремејќи се за задоволување на краткорочните потреби на клиентите, создадовме производ кој најдобро одговара на индивидуални потреби на клиентите.

Во само два чекори, на клиентите им овозможивме да дојдат до парични средства во износ до 60.000 денари по исклучително поволни услови. Без камата и без жиранти.

Првичен одговор клиентите добиваат за само еден час.

 

Единствен трошок е еднократната провизија во износ до 2.999 денари за одобрен кредит од 60.000 денари.

* СВТ (11,94 %) Врз висината на *СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на *СВТ и висината на номиналната каматна стапка).

Испраќањето на барање за кредит е бесплатно и необврзувачко.

 

Сите заинтересирани клиенти може да ја посетат специјално креираната страна и да се запознаат со условите како и да пристапат на апликацијата. https://e-application.capitalbank.com.mk/

 

Ве очекуваме!Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510