Предмети за продажба

 

Сите подвижни и недвижни предмети наведени во страната се поделени на два дела во сопственост на Банката и во извршна постапка.


Капитал банката нуди можност за кредитирање на заинтересираните купувачи согласно постоечките кредитни услови на банката.
ДДВ, данок на промет на недвижности како и сите други трошоци околу преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот.


Дополнителни информации за имотот наменет за продажба може да добиете на следните телефонски броеви: 02/ 3 102 531 и 3 102 549.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508