Capital Bank | Financial Inovation

Краток опис

 

Во склоп на своето работење со населението, Капитал Банка АД нуди широка лепеза на финансиски производи и услуги наменети за физички лица. Покрај класичните банкарски услуги како водење на сметки, примање на депозити и одобрување на кредити, Капитал Банка АД Скопје Ви нуди дебитни и кредитни картички, електронски услуги и електронско банкарство.

Капитал Банка секојдневно нуди квалитетна и конкурентна услуга на своите клиенти и континуирано го унапредува своето работење, прилагодувајќи ја палетата на своите производи наменети за своите клиенти.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510