ICON

Целосна листа

o

USD 45.3

шифра: 840

o

EUR 61.85

шифра: 987

o

CHF 51.56

шифра: 756

o

USD 43.96

шифра: 840

o

EUR 61.33

шифра: 987

o

CHF 49.44

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?