ICON

Целосна листа

o

USD 56.5

шифра: 840

o

EUR 61.78

шифра: 987

o

CHF 58.99

шифра: 756

o

USD 54.58

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 56

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?