ICON

Целосна листа

o

USD 48.4

шифра: 840

o

EUR 61.8

шифра: 987

o

CHF 51.98

шифра: 756

o

USD 47

шифра: 840

o

EUR 61.33

шифра: 987

o

CHF 49.84

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?