ICON

Целосна листа

o

USD 56

шифра: 840

o

EUR 61.85

шифра: 987

o

CHF 56.62

шифра: 756

o

USD 54.1

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 53.86

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?