ICON

Целосна листа

o

USD 47.09

шифра: 840

o

EUR 61.8

шифра: 987

o

CHF 51.84

шифра: 756

o

USD 45.68

шифра: 840

o

EUR 61.33

шифра: 987

o

CHF 49.71

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?