ICON

Целосна листа

o

USD 49.42

шифра: 840

o

EUR 61.85

шифра: 987

o

CHF 52.21

шифра: 756

o

USD 47.87

шифра: 840

o

EUR 61.35

шифра: 987

o

CHF 50.06

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?