ICON

Целосна листа

o

USD 49.96

шифра: 840

o

EUR 61.85

шифра: 987

o

CHF 52.41

шифра: 756

o

USD 48.45

шифра: 840

o

EUR 61.35

шифра: 987

o

CHF 50.25

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?