ICON

Целосна листа

o

USD 46.22

шифра: 840

o

EUR 61.85

шифра: 987

o

CHF 51.74

шифра: 756

o

USD 44.9

шифра: 840

o

EUR 61.33

шифра: 987

o

CHF 49.61

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?