ICON

Целосна листа

o

USD 56.46

шифра: 840

o

EUR 61.82

шифра: 987

o

CHF 60.42

шифра: 756

o

USD 54.48

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 57.36

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?