ICON

Целосна листа

o

USD 49.06

шифра: 840

o

EUR 61.82

шифра: 987

o

CHF 52.18

шифра: 756

o

USD 47.6

шифра: 840

o

EUR 61.33

шифра: 987

o

CHF 50.04

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?