ICON

Целосна листа

o

USD 57.34

шифра: 840

o

EUR 61.82

шифра: 987

o

CHF 59.38

шифра: 756

o

USD 55.36

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 56.37

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?