ICON

Целосна листа

o

USD 47.44

шифра: 840

o

EUR 61.8

шифра: 987

o

CHF 52.06

шифра: 756

o

USD 46.03

шифра: 840

o

EUR 61.33

шифра: 987

o

CHF 49.92

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?