ICON

Целосна листа

o

USD 55.96

шифра: 840

o

EUR 61.88

шифра: 987

o

CHF 56.95

шифра: 756

o

USD 54.05

шифра: 840

o

EUR 61.38

шифра: 987

o

CHF 54.17

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?