ICON

Целосна листа

o

USD 55.1

шифра: 840

o

EUR 61.82

шифра: 987

o

CHF 58.26

шифра: 756

o

USD 53.21

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 55.86

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?