ICON

Целосна листа

o

USD 57.1

шифра: 840

o

EUR 61.8

шифра: 987

o

CHF 60.71

шифра: 756

o

USD 54.88

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 57.63

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?