ICON

Целосна листа

o

USD 55.92

шифра: 840

o

EUR 61.84

шифра: 987

o

CHF 57.81

шифра: 756

o

USD 53.59

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 54.88

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?