ICON

Целосна листа

o

USD 56.5

шифра: 840

o

EUR 61.88

шифра: 987

o

CHF 58.26

шифра: 756

o

USD 54.56

шифра: 840

o

EUR 61.38

шифра: 987

o

CHF 55.59

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?