ICON

Целосна листа

o

USD 55.38

шифра: 840

o

EUR 61.9

шифра: 987

o

CHF 57.5

шифра: 756

o

USD 53.42

шифра: 840

o

EUR 61.4

шифра: 987

o

CHF 54.69

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?