ICON

Целосна листа

o

USD 58.3

шифра: 840

o

EUR 61.8

шифра: 987

o

CHF 60.42

шифра: 756

o

USD 56.24

шифра: 840

o

EUR 61.3

шифра: 987

o

CHF 57.35

шифра: 756

Како би го оцениле новиот дизајн на веб страната на Капитал Банка АД Скопје?