Capital Bank | Financial Inovation

Наменски потрошувачки кредит 


Трговски партнер Улица Телефон
ул.„Народен Фронт“ - ТЦ Беверли Хилс, Скопје

02/3 118-843,

070 365-609

 

ул.Ленинова бр.99, Струмица

034/340 020, 070/387 650, 075/387 607

 


ул.Илинденска бр.97/А, Тетово

044/334-870; 071/255-919;

071/255-920

ул.Борис Трајковски бр.95/А, Скопје

02/316 5518

 

ул.Воин Драшковиќ бр.33, Ѓорче Петров, Скопје

02/6152948

  


ул.Њуделхиска бр.17, Скопје-Карпош

02/5118 927

 

ул.Населено место без уличен систем бр.135 Владиевци, Василево, Струмица

 071/239-015-Струмица       071/239-014-Гевгелија

 

ул.Васил Сурчев бр.12 Струмица

076-358-100 
075-346-206 

 

ул.Димитар Цветинов бр.5А, Струмица

034-347-624

 

Маршал Тито бб Ново Село, Струмица

078-312-388

 

ул.Маршал Тито бр.123, Неготино 075-420-055
ул.Маршал Тито 190, Неготино

078-363-970

ул.Септемвриска бр.8 Свети Николе 032/44-33-56

Ул. “1613” бр.6/3

Реонски Центар Стар Аердром 

075-607-070

02/609-0412

Елипсо 1 Скопје Ул. Кочо Рацин бр. 7 (кај Олимписки базен), Скопје

Елипсо 2 Скопје Ул. Благоја Стевковски 39 (Маџари спроти киното), Скопје

Елипсо 3 Скопје Ул. Лазар Трповски 8 (Топанско Поле), Скопје

Елипсо 4 Битола Ул. Прилепска 47, Битола

Елипсо 1 Скопје  тел: :+389 (0) 2 3224 950 e-mail: elipsocentar@rimeko.com.mk

Елипсо 2 Скопје тел: :+389 (0) 2 2522 422 e-mail: elipsomagari@rimeko.com.mk

Елипсо 3 Скопје тел: :+389 (0) 2 2661 102 e-mail: elipsocair@rimeko.com.mk

Елипсо 4 Битола тел: :+389 (0) 47 224 425 e-mail: elipsobitola@rimeko.com.mk 

Првомајска 46-а

1000 Скопје

тел: +389 (0)2 2461 110
Број на моб. тел: +389 (0)70 380 242 ; +389 (0)78 402 204

ул.Борис Трајковски 4 бр.296/бокс 1 Скопје

070/230540

Бул.Партизански Одреди бр.153/Мезанин Скопје

071/373792 и 070/317569

ул.Сотка Ѓоршиоски бб- Катна/Гаража Прилеп

Тел:075/480572
Е-маил:eltocila@yahoo.com 

 Кеј 1-ви Мај, Прилеп 7500

Тел:076 243 243

Продавница 1 Ул. Иван Козаров бр.48 Кисела Вода
Продавница 2 Ул.Благоја Стевковски бр. 59А Маџари
Продавница 5 Ул.Ѓорче Петров бб Ѓорче Петров
Продавница 6 Ул. Христо Татарчев1 бр.21А Дирекција
Продавница 7 ул.Коста Новаковиќ бр.14 Аеродром
Продавница 9 Бул.Туристичка зграда Трим бр.54 Охрид
Продавница 10 Ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.1 Бутел
Продавница 11 Ул. Кеј 13ти Ноември бр.2/4 сек.2 лок,109 Центар

Продавница 1 моб.: 078 411 801 E-mail: prodavnica1@agrotehna.com.mk  
Продавница 2 моб.: 078 411 802 E-mail: prodavnica2@agrotehna.com.mk  
Продавница 5 моб.: 078 411 805 E-mail: prodavnica5@agrotehna.com.mk  
Продавница 7 моб.: 078 481 998 Е-mail: prodavnica7@agrotehna.com.mk  
Продавница 9 моб.: 078 411 806 E-mail: prodavnica9@agrotehna.com.mk  
Продавница 10 моб.: 078 411 807 E-mail: prodavnica10@agrotehna.com.mk  
Продавница 11 моб.: 078 482 650 E-mail: prodavnica11@agrotehna.com.mk 

Таргет група

 • Резиденти на РСМ, во редовен работен однос;
 • Сите резиденти на РСМ кои имаат редовни примања по основ на пензија.

Намена

 • Одобрување на наменски кредити за клиенти на Продавачот од страна на Банката, со цел купување на производи од Продавачот.

Висина на кредит во МКД - До 120.000 МКД;

 

Рок на враќање - До 18 месеци;

 

Каматна стапка -5%, фиксна за целиот период;

 

Провизија за одобрување -5% еднократно од износот на одобрениот кредит;

 

Можност за предвремено враќање - Да;


 

Користење на средствата - Одобрениот износ се префрла на сметката на Продавачот;


 

Начин на отплата - Месечна отплата со еднакви ануитети;


 

СВТ- 11,63% (Пресметката е направена за износ од 120.000 МКД, каматна стапка  5,00%(фиксна), со рок од 18 месеци и провизија за одобрување 5%.)

За обезбедување на кредитот дополнително Банката може да побара:

 • Меница без протест со менична изјава издадена од страна на купувачот;
 • Административни забрани на плата за барателот и/или гарантот/ите или Согласност за АЗ;
 • Друго обезбедување на барање на Банката.

Документи:

 • Копија од лична карта на кредитобарателот;
 • Извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци или пензиско ливче издадено од банката каде пензионерот прима пензија (за пензионери).
 • Клиентот откако ќе пополни барање за кредит во просториите на Банката, во просториите на Продавачот или на начин кој е взаемно договорен, ќе добие подетални информации за условите за кредитирање и процедурите на Бнката за проценка на кредитниот ризик;
 • Во случај на одобрување се склучува Договор за кредит, така што корисникот ја пополнува целокупната преостаната документација;
 • Обработка на апликацијата истиот ден.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510