Capital Bank | Financial Inovation

Квалификувани дигитални сертификати

 

Капитал банка АД Скопје издава дигитални сертификати со високо ниво на доверба од квалификуваниот издавач КИБС АД Скопје на брз начин со поволни услови и цени.


Дигиталните сертификати може да се користат кај сервисите на е- Влада, Народна банка на Република Македонија, е-банкарство, е-трговија, е-учење, е-здравство, е- даноци, дигитално потпишување на различни документи во електронска форма и.т.н.


За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на телефонските броеви +389 2 3102 553; +389 3 102 542 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.

 

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510