Capital Bank | Financial Inovation

Платен промет

 


Платниот систем ги вклучува сите плаќања готовински и безготовински, кои се направени помеѓу физичките и правните лица. Од перспектива на местото каде се луѓето кои учествуваат во него, плаќањата може да бидат домашни или меѓународни.

 


Основна функција на Капитал Банка АД Скопје како носител на платниот промет во земјата е да Ви обезбеди:

 

  • Сигурно и квалитетно извршување на трансакциите;
  • Брзо и ефикасно известување за трансакциите, за што на располагање Ви стојат нашите експозитури и шалтери или преку услугата електронско банкарство, со која може да доставувате налози,да го следите прометот и добивате изводи од сметката, преку Вашиот компјутер.

 

Нашата желба е да ги отстраниме сите просторни и временски ограничувања, и платниот промет да го направиме едноставен, брз и поволен.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510