Capital Bank | Financial Inovation

 

За нас

 

Капитал Банка е банка специјализирана за понуда на банкарски услуги со микро, мали и средни компании, понуда на портфолио картични продукти, јавно финансирање, корпоративно финансирање и финансирање на недвижности, финансиски операции, банкарство на мало, депозитно работење, домашен и меѓународен платен промет, приватно и електронско банкарство.

 

Банката функционира како центар на компетенции во нудење на клиентски решенија на највисоко ниво за Мали, Микро и Средни претпријатија, Корпорации, Општини и Јавно-Приватни проекти преку комбинација на  финансиски продукти скроени по мерка и соодветен финансиски консалтинг.  Нашето уникатно пазарно позиционирање  е  изградено како резултат на членството во Алфа Финанс Холдинг водечка европска финансиска група во Југоисточна Европа која цели кон достигнување на водечка позиција на Македонскиот пазар, истовремено зачувувајќи го чувството за локални вредности.  


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510