Capital Bank | Financial Inovation

Дебитна картичка

 


Maestro картичката е дебитна картичка поврзана со Вашата трансакциска сметка.


Корисник на дебитна картичка може да биде секое полнолетно лице.


Дебитната картичка од брендот Maestro се добива брзо и лесно, без жиранти, меници, потврди и без задолжителен депозит.


Со помош на оваа картичка купувате во трговијата без провизија во земјата и светот на сите места каде стои ознака на Maestro, во висина на расположливите средства на Вашата трансакциска сметка.

 

За апликација потребно е да ја посетите најблиската експозитура или шалтер на Капитал Банка АД Скопје со документ за идентификација, каде пополнувате апликација за дебитна картичка и други документи кои ќе Ви ги посочат нашите вработени.

 

Можноста да подигнете готовина со дебитните картички Maestro на Капитал банка без надоместок сега е достапна и на банкоматите на УНИ банка.

 

За секоја успешно реализирана трансакција со  дебитните картички Maestro на банката за износи над 999 денари, ќе добиете СМС известување.

 

Во случај да ја изгубите Вашата дебитна картичка потребно е ВЕДНАШ да ја блокирате во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје, или на телефонскиот број 02 3102 564 од 08.00 до 16.00 часот – во работно време на банката, или во 24/7 дежурниот центар на телефонскиот број 02 3293 888.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 563; 3102 568 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.
Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510