Capital Bank | Financial Inovation

Менувачко работење

 

 

Менувањето на парите се одвива согласно дневната курсна листа на Капитал Банка АД Скопје.
Корисници на оваа услугата можат да бидат домашни и странски физички лица.

 

За купопродажба на ефективни странски пари потребно е:

  • Лична карта или пасош за резиденти;
  • Пасош за нерезиденти.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 536 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510