Capital Bank | Financial Inovation
Гаранции


20 години сме докажан партнер на стопанството, излегувајќи во пресрет на потребите на микро, мали, средни и големи претпријатија. 20 години препознатливи по големата лепеза на финансиски решенија која им ја нудиме на клиентите ( вклучувајќи и професионална консултација и советување), флексибилноста која ја презентираме, а воедно и по брзината и квалитетот на опслужување.


Градејќи долгорочна взаемна комуникација со нашите клиенти успеавме да креираме широка лепеза на кредитни производи кои ги прилагодуваме согласно Вашите потреби и барања.


Нашиот стручен тим секогаш во улога на Ваши финансиски советници и поддржувачи на едноставен, квалитетен и ефикасен начин ќе Ви помогне во реализација на Вашите планови и стратегии.


Вашите потреби се наша задача!

Со цел започнување кредитна анализа на барање за кредит поднесено од правно лице, до Банката потребно е да се достават следните документи:

 

 • Апликација за кредит/гаранција;
 • Завршна сметка за последни две години (биланс на состојба и успех);
 • Заклучен лист за последната фискална година и до последен пресметковен месец во тековната година;
 • Картици 120,220,121,221 за последната фискална година и до последен пресметковен месец во тековната година;
 • Картица 1000 за последната фискална година и до последен пресметковен месец во тековната година;
 • Картица 250,281 за последната фискална година и до последен пресметковен месец во тековната година;
 • Картица 751 за последната фискална година и до последен пресметковен месец во тековната година;
 • Моментална изложеност во други банки и институции;
 • Вкупен износ на кредити;
 • Рок, начин на отплата и висина на рата;
 • Каматна стапка;
 • Тип и вредност на обезбедување;
 • Фотокопија од лична карта од управител;
 • ЗП образец;
 • Бизнис/развоен план (доколку има);
 • Потпишани договори за идни деловни зделки;
 • Тип на гаранција, обезбедување и документи за основот за издавање гаранција (задолжително при аплицирање за гаранција).

 

info@capitalbank.com.mk | 389 02/3102-500 | +389 02/3102 510


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510