Capital Bank | Financial Inovation

Надзорен Одбор на Капитал Банка

 


Иван Денчев Ненков - Претседател и член

Росица Милкова Лисичкова – Член

Калина Василева Стефанова - Пеловска – Член

Виолета ЦветкоскаНезависен член 

Горан Анастасовски - Независен член

 

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508