Capital Bank | Financial Inovation

Капитал банка АД Скопје
Седиште: Централа
ул. Никола Кљусев бр.1
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: + 389 2 3102 500; Факс: +389 2 3102 596
e-mail: info@capitalbank.com.mk 

Сектор за развој на бизнис и физички лица
Раководител Јана Дишлијев
тел.за контакт 02/3102 545
email: jana.dishlijev@capitalbank.com.mk 
 
Сектор за корпоративни клиенти и МСП
Раководител Благоја Глигоријевиќ
тел.за контакт 02/3102 544
email: blagoja.gligorijevic@capitalbank.com.mk 
 
Сектор за големи корпоративни клиенти
Раководител Марија Танушева
тел.за контакт 02/ 3102 523
email: marija.tanusheva@capitalbank.com.mk 

 

Сектор за управување со ризици
Раководител Лидија Спасовска
тел.за контакт 02/3102 524
email: lidija.spasovska@capitalbank.com.mk 
 
Одделение за правни работи
Раководител Валентина Анѓелкоска
тел.за контакт 02/3102 527
email: valentina.angelkoska@capitalbank.com.mk 
 
Сектор за контрола и усогласеност на работењето и спречување на перење пари
Раководител Елизабета Димова
тел.за контакт 02/3102 509
email: elizabeta.dimova@capitalbank.com.mk 
 
Служба за внатрешна ревизија
Раководител Алексеј Перчинковски
тел.за контакт 02/3102 532
email: aleksej.percinkovski@capitalbank.com.mk 
 
Одделение за ИТ
Раководител Драган Стоимановски
тел.за контакт 02/3102 543
email: dragan.stoimanovski@capitalbank.com.mk 
 
Одделение за сметководство и известување
Раководител Ангелина Барџиева
тел.за контакт 02/3102 512
email: angelina.bardjieva@capitalbank.com.mk 
 
ОСИС-Одговорно лице за сигурност на информативниот систем
Раководител Елена Златкова
тел.за контакт 02/3102 515
email: elena.zlatkova@capitalbank.com.mk 

Експозитура Центар (АТМ Банкомат)
Ул. Никола Кљусев бр.1
1000 Скопје, Македонија
Тел: 02/3102 563, 02/3102 508
Работно време: пон- пет од 08:00-18:00 часот
саб: од 09:00- 14:00 часот


Експозитура Аеродром Скопје (АТМ Банкомат)
Бул. Јане Сандански бр.26-зграда 1- лок.6
1000 Скопје, Македонија
Тел: 02/2403 001
Работно време: пон- пет од 08:00-16:00 часот

 

Експозитура Струмица (АТМ Банкомат)
Ул. Благој Мучето бр.4, 2400 Струмица
Тел: 034/34 97 64
Работно време: пон- пет од 08:00-16:00 часот


Експозитура Tетово (АТМ Банкомат)
Бул. Маршал Тито бб., 1200 Тетово
Тел: 044/352 233 и 044/352 235
Работно време: пон- пет од 08:15-16:15 часот


Експозитура АМСМ Центар
Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51 - Центар
1000 Скопје, Македонија
Тел: 02/ 32 98 592; 02/ 32 98 593
Работно време: пон- пет од 08:00-19:00 часот
саб: од 09:00- 15:00 часот

Шалтер 1 АМСМ Чаир
Ул. Лазар Трпковски бб – Чаир
1000 Скопје, Македонија
Тел: 02/2601-062; 02/2601-063
Работно време: пон- пет од 08:00-16:00 часот


Шалтер 2 при Универзитетот за туризам и менаџмент
Бул. Партизански Одреди бр.99, 1000 Скопје
Тел: 02/3070446
Работно време: пон- пет од 08:30-16:30 часот

On-line Апликација


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510