Capital Bank | Financial Inovation

Девизна трансакциска сметка

 


Преку девизната трансакциска сметка се вршат трансакции кон странство во странска валута.

 


Девизна трансакциска сметка во Капитал Банка АД Скопје може да отворат физички лица државјани на Р.Македонија, физички лица странски државјани кои согласно законската регулатива во Република Македонија имаат третман на резиденти, како и странски државјани кои имаат третман на нерезиденти.

 


Потребни документи за отворање на девизна трансакциска сметка за физички лица се:

 

  • За резиденти потребен е документ за идентификација - важечка лична карта или македонски пасош;
  • За нерезиденти потребен е документ за идентификација - странски пасош;
  • Барање за отворање на трансакциска сметка;
  • Апликација за регистрирање на клиент во банката;
  • Пријава за овластени потписници (доколку има);
  • Договор за отварање на девизна трансакциска сметка.

 

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 563;3102 536 или e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510