Capital Bank | Financial Inovation

Депозити за физички лица

 


Константно следејќи го пазарот креиравме продукти за штедење, изработени со цел да ги задоволат сите потреби на нашите клиенти.


Во страниците што следат Ви нудиме специјално изработени понуди за штедење во денари и девизи креирани, се со цел да Ви овозможат најповолни услови и дополнителни бенефиции.


Нашата мисија е да Ви понудиме највисок стандард и квалитет на продукти, со што ќе Ви помогнеме во остварувањето на Вашите цели, градејќи релации на доверба и просперитет.

 

Вашите потреби се наша задача.

 


Штедните влогови во Капитал Банка АД Скопје се осигурени!

  • Фондот ги обештетува осигурените депозити, но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на решението.

 

 

 

 


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510