Capital Bank | Financial Inovation

Платен промет за правни лица

 

Платниот систем ги вклучува сите плаќања, готовински и безготовински, кои се направени помеѓу физичките и правните лица кои се јавуваат како учесници во платниот промет. Од перспектива на местото каде се луѓето кои учествуваат во него, плаќањата може да бидат домашни или меѓународни.

 

Капитал Банка АД Скопје како носител на платниот промет во земјата и странство има за цел да Ви обезбеди сигурно и квалитетно извршување на трансакциите а воедно и брзо и ефикасно известување за процесираните трансакции.

 

За користење на оваа услуга на располагање Ви стојат вработените во нашите експозитури и шалтери или преку сервисот на електронското банкарство преку кој истотака може да вршите безготовински плаќања, да го следите прометот и трансакциите и воедно да добивате извод од Вашата сметка.


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510