Capital Bank | Financial Inovation

Për ne

 

Kapital Bank - a  është  bankë e specializuar për ofertë të  shërbimeve bankare për ndërmarrjet  mikro, të  vogla dhe të mesme, ofertë të portfolio  produkteve  me kartë, financim publik, financim korporativ dhe financim  te pasurive te patundshme, operacione finnanciare, veprime bankare me pakicë, punë me depozita, qarkullim i pagesave në vend  dhe ndërkombetare,  operacione bankare private dhe elektronike.

 

Banka funksionon  si qender e kompetencave  në ofrimin e zgjidhjeve të klienteve  ne nivelin më të ulët  për ndërmarrje  të vogla, mikro  dhe te mesme , korporata, komuna dhe projekte publiko - private  nëpërmejet kombinimit  të produkteve financiare te prera  sipas masës  dhe këshillës së përshtatshme financiaare. Pozicionimi ynë tregëtar unikat  është ndërtuar si rezultat i antarsisë  ne Alfa  Financ Holding, grupë udhëheqës financiar ne Europen Juglindore i cili ka per qelim arritjen e nje pozicioni udhehëqes ne tregun maqedonas, njëkohesisht duke e rruajtur ndjenjen për vlerat lokale.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by