Capital Bank | Financial Inovation

Operacione  k[mbimi 

 

Këmbimii i parave bëhet në përputhje me listën e normës ditore të këmbimit . Shfrytëzuesit e këtij shërbimi mund të jenë persona fizik të vendit apo  nga jashtë.

 


Për përdorim  të parave efektive të jashtme  është e nevojshme 

  • Letërnjoftim ose pasaport për rezident
  • Pasaport për jorezident.

 

Për të gjitha informacionet shtesë  drejtohuni  në degën më të afërt të Kapital  Bankës SHA Shkup, ose në tel: + 389 2 3102   - 536, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by