Capital Bank | Financial Inovation

Parime

  • Qëllimi ynë është drejtë një komunikimi të drjtëpërdrejtë me klientët tanë, të punësuarit dhe aksionarët.
  • Jemi të përkushtuar në realizimin e qëllimeve strategjike dhe kthimin maksimal të kapitalit.
  • Ne punojmë në përputhje me parimet themelore bankare; likuiditet, aftësi paguese, perfitim, vëmendje të veçantë i kushtojmë menaxhimit me rreziqet.
  • Pozicionohmemi si lojtar me kompetencë të lartë në shumë fusha, me produkte të prera per kompani mikro, të vogla dhe të mesme, projekte komunale dhe publiko -private , duke i kombinuar shërbimet financiare me shërbimet këshilluese.
  • Të punësuarit tanë janë kapitali ynë themelor. I vlerësojmë lartë profesionalitetin dhe ekspertizën dhe promovojmë mjedis pune ku aftësitë individuale janë stimuluar dhe dija zbatohet në mënyrë efikase.

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by