Capital Bank | Financial Inovation

Urdhër i përhershëm

 

Urdhëri i përhershëm është marrëveshje midis pronarit të llogarisë dhe bankës, sipas të cilit pronari i llogarisë e autorizon bankën në emër të tij dhe nga llogaria e tij të bëj pagesa të rregullta në sasi të njejta apo të ndryshme në përputhje me kushtet e marrëveshjes për pagimin e shpenzimeve të rregullta të bëj transfert të mjeteve në llogari tjetër transakcioni, në librezë kursimi në denarë në bankë, si dhe pagësë të kredive të dhëna nga banka.

 

Urdhëri i përhershëm ështo produkt jashtëzakonisht i dobishëm, me përdorimin e të cilit:

 

  • Kurseni kohë - me pagesën përmes urdhërit të përhershëm nuk duhet të shpenzoni kohë duke pritur në radhë ne vendet ku bëhen pagesat;
  • Kurseni para - transferta e mjeteve nga llogaria rrjedhëse e transakcionit në çdo llogari tjetër në bankë bëhet falas.

Me përdorimin e urdhërit të përhershëm nuk duhet të mbani mend datën e maturimit të këstit dhe të nxitoni me pagesën, sepse paratë automatikisht transferohen atë ditë nga llogaria Juaj dhe asnjëherë nuk jeni vonë me pagesën dhe në atë mënyrë shmangni pagesën e kamat vonesës.

 

Kapital Banka ju ofron mundësi klientëve të saj obligimet e tyre ti paguajnë me urdhër të përhershëm.

 

Ajo që duhet të bëni ëashtë të shkoni në degën më të afërt ose sportel të bankës, ku të punësuarit tanë do T’ju informojnë për mënyrën e aktivizimit të urdhërit Tuaj të përhershëm.

 

Për të gjitha informacionet shtesë drejtohuni në degën më të afërt të Kapital Bankës SHA Shkup , ose në tel: +389 2 3102 563; 3102 536, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by