Capital Bank | Financial Inovation

ICON

Listë e plotë

o

Shifra: 840

o

Shifra: 978

o

Shifra: 756

o

Shifra: 840

o

Shifra: 978

o

Shifra: 756

Si do ta vlerësonit cilësinë e shërbimit të punonjësve në Kapital Bank SHA Shkup?Para se të votoni, Ju lutemi lexoni me kujdes dhe plotësoeni anketën.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by