Capital Bank | Financial Inovation

15-Ka

12

Мар. / 201815-Ка

 

Ги наградуваме добрите навики!

 

Одберете го депозитниот производ 15-Ка и штедете во денари на 15 месеци. Ви нудиме одлична каматана стапка 2,55%, фиксна за целиот период!

 

*Kаматната стапка е изразена номинално, на годишно ниво.

 

Со орочување на средствата добивате месечна исплата на камата и немате ограничување за минимален износ на орочување!

 

Во случај на предвремено раскинување на договорот се пресметува камата по видување.

 

Штедните влогови во Капитал Банка АД Скопје се осигурени!


Фондот ги обештетува осигурените депозити но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на решението.
Обештетувањето на денарските и девизните депозити се врши исклучиво во денари.

 

Ви нудиме можност да закажете термин за состанок согласно Вашите обврски, а сѐ со цел да Ве запознаеме со поволностите на производот. Контактирајте нѐ на: +389 2 3102 563 или пишете ни на info@capitalbank.com.mk .


Експозитура Центар - Тел: 02/3102 536; 3102 533; 3102 563;
Експозитура Аеродром - Тел: 02/2403 001;
Експозитура АМСМ Центар -Тел: 02/ 3298 592; 02/ 3298 593;
Експозитура Струмица-Тел: 034/349 764;
Експозитура Тетово-Тел: 044/352 233; 044/352 235;
Шалтер УТМС-Тел: 02/2601-062; 02/2601 063;
Шалтер Чаир-Тел: 02/3070 446.Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510