Capital Bank | Financial Inovation

Извештај за недвижен имот наменет за продажба (31.05.2022)

9

Јун. / 2022ЛИСТА НА НЕДВИЖНИНИ - СИМНЕТЕ ГО ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДЕТАЛИ

  • За имотот кој се продава постои можност за договарање на цената во зависност од начинот на плаќање;
  • Сите објекти во понудата се во сопственост на банката;
  • Банката нуди можност за кредитирање на заинтересираните купувачи согласно псотоечките кредитни услови на банката;
  • ДДВ, данок на промет на недвижности како и сите други трошоци околку преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот;
  • Дополнителни информации за имотот наменет за продажба може да добиете на следниов телефонски број 070/235-140 или на info@capitalbank.com.mk .


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510