Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 48,5300 50,2800
В.БРИТАНИЈА 826 1 67,8800 71,2900
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 52,2400 54,7500
ШВЕДСКА 752 1 6,0600 6,3500
НОРВЕШКА 578 1 6,1800 6,4700
ДАНСКА 208 1 8,1000 8,4500
КАНАДА 124 1 38,5300 40,5100

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510