Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8000
САД 840 1 55,9000 57,9200
В.БРИТАНИЈА 826 1 69,3700 72,8500
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 56,3100 59,0100
ШВЕДСКА 752 1 6,3200 6,6200
НОРВЕШКА 578 1 6,5800 6,8900
ДАНСКА 208 1 8,1200 8,4700
КАНАДА 124 1 41,6000 43,7300

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508