Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 53,6000 55,5200
В.БРИТАНИЈА 826 1 69,8900 73,3800
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 53,4900 56,0600
ШВЕДСКА 752 1 5,7300 6,0000
НОРВЕШКА 578 1 6,2200 6,5100
ДАНСКА 208 1 8,0700 8,4100
КАНАДА 124 1 39,5600 41,5900

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510