Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3200 61,8500
САД 840 1 51,5500 53,4000
В.БРИТАНИЈА 826 1 68,1900 71,6100
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 51,5600 54,0400
ШВЕДСКА 752 1 6,0400 6,3200
НОРВЕШКА 578 1 6,1100 6,3900
ДАНСКА 208 1 8,0900 8,4400
КАНАДА 124 1 39,7400 41,7700

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508