Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 53,6500 55,6000
В.БРИТАНИЈА 826 1 68,1400 71,5600
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 55,4400 58,1100
ШВЕДСКА 752 1 6,1600 6,4500
НОРВЕШКА 578 1 6,3200 6,6200
ДАНСКА 208 1 8,1200 8,4700
КАНАДА 124 1 40,3800 42,4600

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508