Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8000
САД 840 1 51,6600 53,4600
В.БРИТАНИЈА 826 1 66,0300 69,3400
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 53,1700 55,7300
ШВЕДСКА 752 1 6,3100 6,6000
НОРВЕШКА 578 1 6,4300 6,7300
ДАНСКА 208 1 8,1000 8,4400
КАНАДА 124 1 40,6000 42,6800

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508