Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 54,5600 56,5300
В.БРИТАНИЈА 826 1 65,8400 69,1400
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 55,1400 57,7900
ШВЕДСКА 752 1 5,5900 5,8600
НОРВЕШКА 578 1 6,0300 6,3200
ДАНСКА 208 1 8,0700 8,4200
КАНАДА 124 1 40,7200 42,8100

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510