Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8000
САД 840 1 51,4400 53,2400
В.БРИТАНИЈА 826 1 67,2200 70,5900
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 52,0600 54,5600
ШВЕДСКА 752 1 6,2500 6,5400
НОРВЕШКА 578 1 6,4100 6,7100
ДАНСКА 208 1 8,0900 8,4300
КАНАДА 124 1 40,7300 42,8200

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508