Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3500 61,8200
САД 840 1 55,7200 57,7200
В.БРИТАНИЈА 826 1 71,2200 74,8000
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 55,6800 58,3600
ШВЕДСКА 752 1 6,2400 6,5400
НОРВЕШКА 578 1 6,4300 6,7400
ДАНСКА 208 1 8,1100 8,4600
КАНАДА 124 1 40,6300 42,7100

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102-508