Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 53,6600 55,6000
В.БРИТАНИЈА 826 1 68,5500 71,9900
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 52,9000 55,4500
ШВЕДСКА 752 1 5,8400 6,1100
НОРВЕШКА 578 1 6,2900 6,5800
ДАНСКА 208 1 8,0700 8,4200
КАНАДА 124 1 40,3100 42,3800

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510