Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 49,7000 51,3700
В.БРИТАНИЈА 826 1 68,9700 71,9200
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 50,2300 52,3800
ШВЕДСКА 752 1 5,7500 6,0200
НОРВЕШКА 578 1 6,1800 6,4700
ДАНСКА 208 1 8,0800 8,4300
КАНАДА 124 1 38,3800 40,0200

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510