Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,8200
САД 840 1 53,4200 55,3200
В.БРИТАНИЈА 826 1 67,5700 70,9600
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 53,4400 56,0100
ШВЕДСКА 752 1 5,6100 5,8800
НОРВЕШКА 578 1 6,1300 6,4200
ДАНСКА 208 1 8,0600 8,4100
КАНАДА 124 1 39,8100 41,8500

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510