Capital Bank | Financial Inovation

Супер Брз кредит

 

Ненаменски потрошувачки кредит на износ до 60.000 денари.

 

Без чекање на ред во Банка, барање на паркинг место.

Аплицирајте од каде и да посакате, достапна онлајн апликација на секој уред...

Сега, се од вашето удобно место. Подобро, поедноставно, побрзо и поудобно од било кога...

Вие изберете на која трансакциска сметка ќе ги примите Вашите средства. По одобрувањето средствата ќе Ви бидат исплатени на наведената трансакциска сметка.

 

Подобро, поедноставно, побрзо и поудобно од било кога...

 

 • Без трошоци за аплицирање,
 • Без административни трошоци,
 • Одобрување за 30 минути,
 • Без жиранти, административна забрана и многу документација.

 

 

Висина на кредит во МКД

Рок на отплата- месеци

Каматна стапка

Вкупна камата за период

Еднократна провизија

Месечна рата во МКД

Вкупно за враќање

СВТ

30.000

10

7,20%

997

3.850

3.100

34.874

46,26%

30.000

12

7,20%

1.182

4.500

2.598

35.682

46,64%

60.000

10

7,20%

1.996

7.850

6.200

69.846

47,24%

60.000

12

7,20%

2.364

8.850

5.198

71.214

45,82%*За целовреметраење на вонредната состојба, Банката ќе пресметува и наплатува договорна камата по каматна стапка не повисока од максимално утврдената стапка на казнена камата која во моментот изнесува 5,5% со истовремено не надминувајќи го петкратниот износ од стапката на законската казнена камата во пресметката на стапката на вкупни трошоци за кредитите одобрени од 02.04.2020г.

Категорија на клиенти:

 

 

 • Максимална возраст на клиентот од 67 години на денот на достасување на кредитот;
 • Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката, просечно на ниво на банкарски сектор во категорија Б;
 • Минимум 6 месеци работен стаж;
 • Историја на редовен кредитокорисник;
 • Ануитетот да не надминува ½ од платата
 • Минимален личен доход согласно утврдена минимална плата на ниво на Република Северна Македонија

 

Обезбедување:

 

Без жиранти, меници, нотарски заверени меници, солемизација на договорот за кредит или друг тип на обезбедување.

Документи:

 

 • Копија од лична карта на кредитобарателот;
 • ЕЗБО број

3 чекори до Супер брз кредит – Аплицирајте, прикачете и потпишете, останатото е грижа на Банката

 

 1. Вие може да аплицирате од каде и да посакате, апликацијата е достапна на секој уред...
 2. Во рок од 30 минути ќе добиете СМС порака со одговор на барањето.
 3. На испратениот линк на Вашиот маил е потребно да прикачите детали за лична карта
 4. На вашиот електронска пошта, во две електронски пораки ќе добиете Апликација/изјава за поврзаност и Договор за кредит/(амортизационен план и свт) кои е потребно да ги потпишете со Ваше име и презиме.
 5. Документите ги потпишувате електронски со времен сертификат.
 6. Средствата ќе бидат префрлени истиот работен ден до 14 часот, доколку документацијата биде потпишана по 14 часот исплатата ќе биде наредниот работен ден до 14 часот.

*банката има право да побара извод од трансакциска сметка од последните три месеци

По пополнувањето на основните податоци, одговорниот референт има обврска да ве извести во рок од половина час за првичниот одговор на Вашата електронска адреса (во периодот од 08:00-18:00, од понеделник до петок) и за натамошните чекори.

Повеќе за чекорите и постапката за аплицирање, прикачување и потпишување на документите прочитај тука: Упатство за аплицирање и потпишување на документите за кредит

За сите дополнителни информации обратете се во најблиската експозитура на Капитал Банка АД Скопје или на тел: + 389 2 3102 558; 3102 528 или e-mail: info@capitalbank.com.mk


Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510